Bruten fotled

Rescue Ivan Holmberg med besättning är på sjön och hjälper en medlem när vi får ett anrop på VHF. Sjö och flygräddningscentralen meddelar att en person brutit fotleden på en ö och behöver hjälp. Vi går mot en upphämtingsplats dit SOS Alarm Örebro har skickat ambulanspersonal som vi tar med ombord. På ön gör de sitt jobb och vi transporterar alla tillbaka till den väntande ambulansen. Gott samarbete leder till en bra insats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.