Brygggrannar med problem

Idag kommer assistansuppdragen i tät följd. På eftermiddagen ringer en medlem om startproblem vid en badvik, tyvärr räcker det inte med starthjälp utan det blir bogsering till hamn. Under tiden vi bogserar ringer en annan medlem som behöver hjälp, motorn tänder inte. Det är nu mitt i veckans jourbyte så den andra medlemmen får hjälp av ny besättning. När de ska hjälpa in denne på hans plats upptäcker de att han är granne med den den första medlemmen vi hjälpt. Vi hoppas att felen är snabbt avhjälpta så att de båda kommer ut på sjön igen inom det närmaste!

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.