Desorienterad man behöver hjälp att hitta hem

En äldre man i roddbåt med utombordare har tappat orienteringen och vet inte var han är. Han lokaliseras snabbt mellan Hänö och Julaftons fyr. Mannen tas ombord och båten tas på släp till hemmahamnen. Mannen är vi gott mod och tar sig för egen maskin sista 100 m in till bryggan.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.