Diabetessjuk patient i Trosa skärgård

Vi larmas ut av JRCC för sjuktransport av ambulanssjukvårdare till diabetessjuk patient, SV Lacka, i en förtöjd båt. Patienten vårdas på plats och vill sedan inte följa med för vidare vård. När ambulanssjukvårdarna bedömer patienten tillräckligt återställd lämnar vi och återtransporterar sjukvårdarna till vår hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.