Distressmeddelande från Kungsbackafjorden

Vi larmas av Sjö- och flygräddningscentralen angående ett inkommande Distressmeddelande i inloppet till Kungsbackafjorden. Vi bemannade Rescue Odd Fellow med fyra frivilliga sjöräddare och gick mot positionen. På väg fram får vi namn på motorseglaren som skickat meddelandet och vi siktar snart båten. Det visar sig vid samtal med haveristen att de gått på grund men kommit loss själva strax innan vi kom fram. De tackade för att vi kommit så snabbt, men lät meddela att det inte blivit några skador på båten och att de kunde gå vidare själva. Vi vände därefter åter till Bua.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.