Draggen släppt.

Draggen släppte och båten gick delvis på grund och låg och tryckte med vinden i sidan mot en annan båt. Vi drog ut dem så de kunde förtöja om igen på egen hand.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.