Dramatisk båtbrand...

17:15 tjuter personsökare, ett DSC-larm (Digital Selective Calling).Vi kontaktar Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) som meddelar att de ej får kontakt med båten som skickat DSC. När vi närmar oss platsen, visar det sig att det är en fullt utvecklad båtbrand vid Kurösund. Rescue Sparbanksstiftelsen Rekarne, Rescue 11-07 samt Rescue Postkoden är larmade till platsen. Den enda personen från båten var redan upplockad ur vattnet och förd till ambulans när vi anlände. Flera båtar hjälptes åt att släcka branden, men tyvärr sjönk båten till slut. Vi lade ut absorptionsläns och Kustbevakningen kom påföljande dag för vidare åtgärder. Deltagande enheter i denna insats kom från Räddningstjänsten, Polisen, Bogserbåt, Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverkets helikopter Lifeguard 002.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.