Drivande båt

Drivande båt i farleden omhändertogs och förtöjdes vid Mollöns brygga. Ärendet är överlämnat till polisen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.