Drivande båt

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen om siktad drivande roddbåt i området mellan Sillåsens fyr och Stora Rör. När vi kommer fram till området söker vi så nära land vi kan gå. Vi ser ingen båt vare sig drivande eller i strandkanten. Vid Ekerumsrevet vänder vi sydvart igen och går lite längre ut från land. När vi åter kommer till Själagrundet utan att ha siktat den drivande båten avbryter Sjö- och Flygräddningscentralen insatsen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.