Drivande båt visade sig vara isberg

Inringare hade siktat vad de trodde var en uppochnervänd båt. Vi var ute på övning och styrde direkt till angiven position. Där hittades ingenting. Fick en ny position som ledde oss till ett "isberg", dvs is som skjutits ihop ovanpå ett grund. Inringaren som ser oss bekräftar att det är rätt position. Avslutar i samråd med Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC).

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.