Drivande farkost

Larm från JRCC efter fullgjort medlemsuppdrag gällande personer i mindre farkost som drev ut från land inne vid Lindesnäs. Strax innan passage under Uddevallabron avbröts uppdraget av JRCC då de nödställda hade blivit undsatta av en privatperson.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.