Drivande jolle

Drivande segeljolle, kantrad, observerad utanför Viggbyholm. Vi liksom Kustbevakningen och Räddningstjänst går mot platsen. Samverkan på Rakel. På plats hittas jollen, och 4 till. Inga personer eller tecken på att jollen använts (rigg hoprullad etc). Med hjälp av vår ytsimmare bärgas första jollen i knepigt läge. Konstateras att jollarna blåst i sjön från närliggande seglingsföretag. Vi meddelar Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) som avblåser och återkallar övriga resurser. Återställer övriga jollar och kontaktar företaget.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.