Drivande segelbåt

Allmänheten larmar via SOS och Sjö- och flygräddningscentralen ut oss om en drivande segelbåt med fladdrande segel. Vi kontrollerar och de vill inte ha hjälp. Vi övervakar medan de driver in i hamn igen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.