Drivande segelbåt

Blir kontaktad av Sjö- och flygräddningscentralen ang. segelbåt på drift vid Kalvön. Dom vill att vi kontrollerar båten. Visar sig vara en båt vi känner till sedan tidigare, men den har drivit iväg över farleden. Eftersom den verkar stabilt förankrad och ingen finns ombord återgår vi till stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.