Drivande segelbåt i farleden söder om Oaxen

Segelbåt utan mast driver mitt i farleden strax söder om Oaxen. Det visar sig att det befinner sig två personer ombord. Vi bordar båten och de berättar att dom har problem med motorn. Vi bogserade in dem till bryggan på Oaxen vid färjlägret, bort från farleden.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.