Drivande styrpulpetbåt

En privatperson meddelade att han sett en drivande styrpulpetbåt i Killingsnässundet. Båten hade gått mot klipporna och sedan fortsatt att driva med vinden västerut.

Rescue Ilse Sanne gick till sökområdet och påbörjade eftersök. Under arbetet fick vi veta att båten bärgats och Rescue Ilse Sanne avbröt sökandet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.