Driver mot klippor och skär Furnäshällarna

Nimbus driver mot klippor. Vi avgår med Rescue Henry Andersson. Framme på plats så ser vi att Nimbusen med 2 personer ombord är väldigt när att slås sönder mot klipporna och dom omkringliggande grynnorna. Personerna ombord är inte kapabla att ta sig ur sittbrunnen så vi tvingas att kasta tross och få den förtöjd i deras akter på styrbords sida. Efter andra försöket att få fast trossen får vi larm (kylvatten värme nivå hög) på babords motor ombord på Rescue Henry Andersson, skepparen väljer då att koppla ur och stänga av babords motor och fortsätta med endast styrbords motor. Vid 5:e försöket lyckas vi att få fast tross på den utsatta båten och vi kan dra bort haverist ifrån det farliga området. Vi lägger oss, med haveristen säkrad i Rescue Henry Andersson, en bit bort på fritt vatten och inväntar Kustbevakningen, som är ca 10 minuter bort. När kustbevakningen anländer sätter dom ombord en besättning på haveristen då personerna ombord inte är kapabla att ta sig ur sittbrunnen då dom är väldingt medtagna och sjösjuka. Kustbevakningen påbörjar bogsering in mot Anderviken samtigt som vi nu kan åtgäda problemet med BB motor, strax efter ansluter vi och slår följe till haveristens hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.