Drunkning i Umeälven

När vi återkom från övningen ropade Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) upp oss och skickade ut ett larm om ett drunkningstillbud i Umeälven. Rescue MinLouis med fyra frivilliga sjöräddare beger sig till platsen. Väl framme har räddningstjänst och ambulans gjort bedömningen att det inte gick att utföra livsuppehållande åtgärder. Vi ombeds att vara kvar på platsen för eventuell transport men på grund av vattendjupet mot Storsandskär kunde vi inte gå in med Rescue MinLouis. Räddningstjänsten tackade för assistansen och vi återgick till stationen. Utrustningen återställdes för att vara redo för nästa uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.