Drunkningstillbud

Precis under uppstarten av elevutbildningen på stationen hör sjöräddare inne i stationsbyggnaden ett ljud från utsidan men ganska avlägset. Det är ett återkommande ljud som avtar i styrka varpå vi går ut för att undersöka. Under sökningen från land ser vi till sist och får verbalt knappt kontakt med en person som har trillat i vattnet mellan två båtar. Vi får snabbt i en frälsarkrans som vi får runt personen som är medtagen. I samma stund larmar de andra två sjöräddarna SOS samt övriga inne på stationen för att få ut vår vattenskoter. Vi får snabbt i den och kommer ut till personen och plockar upp denne för att sedan köra in till vår brygga där ambulans och räddningstjänst nu har anlänt och tar hand om personen. Vännerna på RS Stenungsund

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.