Drunkningstillbud

Räddningstjänsten behöver hjälp med att flytta person från flytbrygga till fast brygga. Vid vår ankomst hade brandkåren just flyttat personen med sin gummibåt. Enligt tidningen gick det även bra för den drabbade.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.