Drunkningstillbud Söder Mälarstrand

De frivilliga sjöräddarna på Rescue Rebecka af Odd Fellow genomförde övningar vid Fjäderholmarna under söndagen den 21 maj. Övningarna avbröts då larm inkom om drunkningstillbud vid Söder Mälarstrand.

Efter forcerad framkörning, med riskbedömning i den täta trafiken, nåddes platsen i Mälaren snabbt. Personen hade vid ankomst säkrats av en privat båt i området och lämnas till räddningstjänst.

RS Stockholm tackar samarbetande organisationer, Hammarbyslussen och privatpersoner som agerade sjömässigt i framkörningsskedet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.