Dubbelt mörker.

Jourlaget på RS Åhus blir väckta mitt i natten av en båtägare som fått blackout i sin 30-fots ribbåt. Motorer och elektronik är utslaget. Man ligger illa till i farleden in mot Åhus och har ingen möjlighet att ankra. Vi lämnar kaj med Rescue Sparbanken Skåne II och tre frivilliga sjöräddare. Efter en kortare framkörning observerar vi en SOS-ljussignal i närheten av angiven position. Efter en knapp timmes bogsering är båten i hamn och vi återställda för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.