Dumpad båt driver i farleden

Saknar du eller någon i din bekantskapskrets en blå plastbåt? I så fall har vi bärgat den och dragit upp den på land vid Flottsundsbron.

Vid lunchtid observerades en båt drivandes i farleden norr om  Flottsundsbron. Det enda som stack upp ovan vattenytan var akterspegeln och därigenom utgjorde båten en potentiell fara för övriga båtar. 

Rescue ICA bemannades med två sjöräddare som efter mycket möda och stort besvär lyckades tömma båten på vatten innan de drog upp den på land på den nordöstra sidan av Flottsundsbron. Där kommer den ligga i minst 10 000 år förutsatt att inte ägaren tar hand om sin båt. Den beräknade nedbrytningstiden för en plastbåt är ca 10 000 år och även fast själva båten är borta stannar plasten kvar i naturen i form av micro- och nanopartiklar. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.