Dykolycka med dödlig utgång

Dykbåt med gäster som dyker i 3 par på ett vrak 9 sjömil utanför Nåttarö på ca 30 m djup. I ett av paren får den ena dykaren under uppstigningen plötsligt panik och sjunker snabbt med fötterna före. Han ses göra panikartade åtgärder med utrustningen och sedan stiger han mycket snabbt upp till ytan. Hans partner tar 8 min för att nå ytan. Det tar ytterligare ca 20 min innan personen bärgats, hlr startas och vi och helikopter larmas via Sjö- och flygräddningscentralen. Vi anländer samtidigt. Ambulanssjukskötare firas ner och en sköterska ur vår besättning hjälps åt med hlr och förberedelser inför winchning och transport till sjukhus där han tyvärr avlider. Vi är kvar med dykbåten för debriefing innan vi återgår till station. Dagen efter har vi 2,5 timmes debriefing med den chockade dykkamraten på vår station.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.