Eftersök

Eftersök av person i mindre fritidsbåt, där man vid telefonsamtal upplevt tecken på sjukdom. Vid efterföljande påringning erhölls ej svar. Eftersök startades där person och båt anträffades i gott tillstånd. Uppdraget avslutades.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.