Eftersök av saknad Rib36 med en person ombord

Larm från anhöriga om att en person som färdas i en större ribbåt saknas sedan gårdagen. Vi börjar söka av området från Västervik och norrut medan KBV305 gör motsvarande från norr. Efter ca en timme rapporterar Sjöfartsverkets helikopter att det siktat en liknande båt i vår närhet. Vi går till platsen och bekräftar att det är den saknade personen och båten. Även Sjöräddningssällskapet RS Arkösund deltog i eftersöket.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.