Eftersök försvunnen person

Inringare uppger att en person har försvunnit på isen

Larm inkommer 17:42 den 26:e december, en person har skådats ute på isen för att senare försvinna. RS Strängnäs bemannar vår svävare Rescue Snow Leopard och beger oss mot uppgiven position. Väl på plats har räddningtjänst påbörjat sök utmed strandkant så vi använder svävaren och söker längre ut.

Efter en kort stund ansluter RS Uppsala med Rescue Jannersten och sök fortsätter med hjälp av värmekamera.

Efter att hela viken har blivit genomsökt framkommer information om att fara för liv ej föreligger och sökinsatsen avbryts 21:20

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.