Segelbåt med roderhaveri

Larm kommer in via telefon från orolig förälder om att deras seglande pojkar har fått roderhaveri NV om Hållö i 11 m/s och hög sjö. RS Smögen går direkt med två enheter, Rescue Maersk Mc-Kinney Möller och Rescue Georg Lysell. På väg ut får vi även larmet från Sjö och flygräddningscentralen (JRCC) om ärendet. När vi nästan är framme vid haveristen möter vi en dansk fiskebåt som Rescue Georg ropar upp och ber om assistans med att läa för både vind och vågor vilket fiskebåten mycket föredömligt gör. Vi beslutar att det är lättast för Rescue Georg att komma nära och få en tamp till haveristen. Det blir ett kämpande för att få över kastlinan, men med  lugnt och metodiskt arbete lyckas det till slut. Haversisten bogseras in till Kungshamn av Rescue Georg eskorterad av Rescue Maersk.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.