En fin kväll i juni

Den 23 juni  var en otroligt fin kväll, helt stilla. 

Vid ca 22:30 bröts stillheten av ett telefonsamtal som indikerade ett behov av hjälp. 

En medlem hade gått på grund med sin segelbåt och kom inte loss. Vår räddningsbåt Rescue Alexandra bemannades med de två jourhavande besättningsmedlemmarna och var efter 15 minuters gång på plats. 5 personer varav en var en 2 månaders baby fanns på den grundstötta segelbåten. Vi kopplade akterut och försökte dra loss båten den väg kommit ifrån med dåligt resultat. Därefter krängde vi båten genom att koppla i storfallet. En stund efter denna manöver önskade modern med babyn komma över i vår räddningsbåt, för att följa lossdragningen på en lugnare plats. 

Efter diverse manövrar var båten loss från grundet, eventuella läckage och roderverkan kontrollerades med gott resultat varefter familjen kunde fortsätta sitt sökande efter natthamn.

Strax efter klockan 01:00 den 24 juni var jourbesättningen tillbaka på stationen, redo för nya uppdrag

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.