Ensam på grund

Det är mitt i natten. Ensamseglare står hårt på grund vid Hjärtskär. Vi drar loss, kontrollerar att båt och kapten ombord är okej. Seglaren bestämmer sig för att istället för att fortsätta till Visby, vända åter till hemmahamn Bullandö. Det är natt och mörkt men han verkar rutinerad nog att ta sig hem.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0.3 - 1.5
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Måttlig sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.