Ensamseglare med problem i vinden.

Under eftermiddagen blev vi uppringda av medlemscentralen angående en 39-fots segelbåt med startproblem orsakat av låg spänning i batteribanken.

Väl på plats startade maskinen snällt med hjälp av vår startbooster. Under tiden vi diskuterar med den sjövane medlemmen hur den skulle lägga loss ut från viken så ser vi att klipporna i lä kommit onödigt nära vår akter. Vi stöttar upp ekipaget mot vinden för att undvika att slå in i klipporna. Vi satte över två ur besättningen till segelbåten för att manuellt ta upp ankaret med tillhörande kätting då ankarspelet inte orkade detta. Segelbåten hade sedan tidigare lagt långa linor upp mot land för att avlasta ankaret i den hårda vinden, det blåste ca 12 m/s och båten vägde ca 10 ton. Vi hjälpte till att ta hand om dessa linor då vi först fick säkerställa att segelbåten kunde komma ut ur viken på ett säkert sätt. Ett helt vanligt standarduppdrag till en början. Men uppdraget bjöd på ett antal utmaningar som vi löste tack vare en samövad besättning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.