Ensamseglare som fått bommen i huvudet

En ensamseglare har fått bommen i huvudet. RS Trosa lämnar kaj med två enheter. Medan Rescue Lillie af Vivesta går direkt till den skadade går Rescue Henry Andersson till Studsviks brygga för att hämta ambulanspersonal som tas med ut till den skadade. Väl på plats undersöks personen av ambulanspersonalen och den skadade bedöms inte behöva sjukhusvård och kan stanna kvar ombord på sin båt efter omplåstring. Enheterna återgår mot Trosa och lämnar av ambulanspersonalen vid Studsviks brygga. Stort tack till Sjö-och flygräddningscentralen (JRCC) och SOS alarm för god samverkan.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.