Epirb nödsändare aktiverad på västeråsfjärden

Larm gick ut på personsökare gällande nödsändare som aktiverats på Västeråsfjärden. Rescue Hans Carlsson bemannades och aktiverade pejlutrustning. Kustbevakningen som var i närheten flög över området och kunde inte uppfatta någon signal och larmet återkallades när vi skulle lämna kaj.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.