Eskorterar medlem ur farligt läge i grov sjö

Medlem ringde 112, befann sig med småbarn ombord i utsatt läge, i allt grövre sjö med överhettad motor utanför Utöarna. Medlemmen önskade assistans och vi avgick med 2 personer ombord. Vid kontakt med haveristen fick vi besked att han fått igång motor och stävade norrut i ca 4 knop. Vi ankom till båten 04:35 och i dialog med skepparen beslöt vi att eskortera till deras hemmahamn i Dvärsätt. Efter att medlemmen nått sin hemmahamn tackade vi för oss och återvände vi till Östersunds hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.