Ett uppdrag blev två

Samtal via medlemscentralen från tre personer i en öppen motorbåt som tappat framdrivningen. Vi avgick genast med Rescue Kersti Hydén och kunde snabbt lokalisera båten. Samtidigt som vi kopplar bogsertrossen ser vi hur en roddbåt med fyra personer sjunker. Vi avbryter bogseringen för att undsätta personerna i vattnet ( se separat rapport ). När denna situationen är löst med hjälp av Rescue Sonja Margith fortsätter vi bogseringen av motorbåten till dennes hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.