Fallolycka

Efter en fallolycka vid branta klippor på Kärsön blev två personer kvar i vattnet. En kraftigt skadad och ytterligare en nedkyld. Den skadade personen transporterades till sjukhus i helikopter och den nedkylda med ambulans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.