Fallskada, Vättern

Uppringda av Sjöräddningscentralen till Rescue Ivan Holmberg där vi kopplas ihop i trepartsamtal med SOS Alarm Göteborg. Det rör sig om ett vårdärende med en fallskada på en ö. Rescue Ivan Holmberg går till Granvik för hämta ambulanspersonal och Rescue Stig Kjellgren går till patienten. Patient avtransporteras med ambulans till sjukhus för kontroll.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.