Fel sida om farled

Uppkallade av Sjö- och flygräddningscentralen under patrull gällande haverist som gått på grund öster om Gräsrännan. Haveristen står sju kabellängder från farleden på 0.5 meters djup. Eftersom vi inte har någon rescuerunner med oss kallar vi ut RS Barsebäck för assistans då de ligger närmre till än RS Råå. Haveristen hämtas och kopplas upp mot Rescue Öresund som bogserar haveristen till Landskrona.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.