Feltankning

Telefon till jourskepparen från medlem som fått stopp på sin utombordare i Yttre fjärden. Vi går ut med Rescue Magnhild Ekman och bogserar båten till sin hemmahamn. Orsaken till stoppet visade sig vara feltankning - diesel istället för bensin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.