Finner en haverist

Under gång hittar Rescue Mathilda Roslagens Sparbank en båt som fått maskinproblen. Kopplar upp och bogserar till Svartnö. Hårt regn och tidvis dålig sikt!

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.