Fiskebåt driver mot land

Klockan 13:59 tjuter sökarna, en fiskebåt har fått maskinhaveri och driver mot land. Några frivilliga sjöräddare befann sig redan på stationen så Rescue Mærsk McKinney Möller bemannades och lämnade kaj inom fyra minuter. Full fart mot platsen där läget fortfarande var lungt. Vi kopplade upp haveristen på släp in mot kaj. Rescue Georg Lysell anslöt inom fem minuter och gick med som en extra resurs. Väl framme kopplade även Rescue Georg Lysell upp haveristen och båda båtarna samarbetade för att säkert få in hela det mycket tunga ekipaget till kaj.
God kommunikation mellan våra båtar, besättning, haverist och sjöräddningscentralen resulterade i ett mycket lyckat uppdrag och vi kunde återgå till stationen i väntan på nästa uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.