Fjärsingstucken fiskare

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om person som blivit fjärsingstucken ombord på en fisketurbåt. Vi avgår mot position. Framme bordar vi fiskebåten, men på grund av sjön avbryts försöket på grund av för stora risker. Fiskebåten går mot hamn och vi följer efter. På bryggan möter ambulans upp.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.