Flygplan med motorproblem

Mindre flygplan har problem med maskin och vi sätts in i beredskap ifall flygplanet skulle behöva nödlanda i havet. Flygplanet klara sig hela vägen till Getterön och kan landa säkert på flygplatsen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.