Flygräddning

Flygfarkost störtat i vattnet. Framme på plats är personen omhändertagen oskadd och uppe på land. Vi bistår brandkåren med hjälp att bärga farkosten som dras upp på land, en s.k. paramotor.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.