Flytlina i propellern

Flytlinor flyter inte alltid. Så denna Storebro fick jollens lina runt ena propellern och jollen drogs in under båten. Detta skedde på Varnäsfladen vid Södra Ornö. Efter kontroll kunde haveristen fortsätta på den återstående motorn till Karlslund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.