Förebyggande utryckning

Medlem som befinner sig i höjd med Harstena kontaktar oss då de har bränsleproblem med följden att de inte kan gå för motor. Det är mycket lite vind i området men medlemmen sätter segel och går mot Gryts varv. Vi avgår efter en stund med Rescue Ingegerd Ramstedt och när vi kommer fram till medlemmen kopplar vi och bogserar sista biten in till säker hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.