Förebyggande utryckning

Under fredagskvällen blir vi kontaktade av ett par kajakpaddlare som befinner sig i området kring Kupaklint-Hamna. En av personerna i sällskap har ramlat och skadat sig i armbågen och de önskar transport in till Tyrislöt där deras bil finns så de på egen hand kan uppsöka vård. Vi bemannar upp Rescue Ingegerd Ramstedt och väl på plats kontaktar vi SOS och bedömningen görs att personen ska transporteras med ambulans istället för i egen bil. Vi tar ombord kanotisterna samt utrustning och kajaker och sätter kurs mot väntande ambulans i Tyrislöt. Vi tackar för oss och går åter till Arkösund.

 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.