Förebyggande utryckning

När Rescue Ingrid af Slättö med besättning passerar inloppet till Finnfjärden så påkallar en segelbåt vår uppmärksamhet.

De har lämnat Uvmarö hamn med destination Loftahammar men kylningen på deras utombordsmotorn har slutat att fungera och det föreligger riska för att motorn går varm och skär. Det blåser kuling i området och sjön är någon meter hög så vi kopplar och bogserar tillbaka medlemmen till Uvmarö hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.