Förebyggande utryckning

En av våra medlemmar hör av sig då man behöver hjälp på grund av att deras maskin går varm. Besättningen har försökt att felsöka men konstaterat att de måste komma till varv för åtgärd. Vi assisterar med Rescue Vitstjärna och bogserar till Arkösunds varv.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.