Förebyggande utryckning

n 30 fots motorbåt har fått maskinhaveri mellan Arkösund och Oxelsund och då i höjd med Penningskären. Haveristen driver mot ett grundområde och önskar hjälp. Vi lämnar Arkösund runt 18 tiden med Rescue Ingegerd Ramstedt och vid 20 tiden ligger haveristen vid gästbryggan för reparation och Rescue Ingegerd Ramstedt med jourhavande besättning är redo för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.